Trang chủ | Giới thiệu Việt Nam | Liên hệ
English | Vietnamese
 

Tập trung đầu tư vào Việt Nam

VI (Vietnam Investments) Group là một quỹ đầu tư doanh nghiệp, chuyên đầu tư vào các ngành đang tăng trưởng ở Việt Nam. VI Group được thành lập năm 2006 bởi một số cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, khởi nghiệp, và từng giữ các cương vị điều hành - quản lý doanh nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo của VI Group có sự hiểu biết sâu rộng và có một cam kết nghiêm túc đối với thị trường Châu Á nói chung, và với thị trường Việt Nam nói riêng.

VI Group đầu tư vốn vào các công ty đầu ngành trong từng lĩnh vực với mục đích giúp công ty định hình, củng cố và phát triển. Quan điểm của VI Group là cùng tham gia một cách sâu sát nhưng có trọng tâm với ban quản trị của các công ty tập trung vào việc tăng doanh thu bán hàng, cải thiện tỷ suất lợi nhuận, sắp xếp lại tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động, thông qua các biện pháp đó, từng bước tăng giá trị cổ phiếu cho tất cả các cổ đông. Một số cách thức tạo giá trị của VI Group hay áp dụng đối với các công ty mà quỹ đầu tư vào bao gồm: xây dựng chiến lược cạnh tranh, tuyển dụng nhân sự trung cao cấp, tái cấu trúc & cải thiện bộ máy quản lý và hệ thống vận hành, tìm kiếm & giới thiệu các đối tác quốc tế về vốn hoặc thương mại. Ngoài ra, VI Group cũng làm việc với các công ty trong các dự án Mua Bán Sáp Nhập (M&A) hoặc tái tổ chức ngành.

VI Group đang quản lý 4 quỹ đầu tư với tổng vốn đầu tư gốc là 600 triệu Đô La Mỹ. VI Group thường tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho phép VI Group giữ cổ phần thiểu số có quyền kiểm soát dưới góc độ cổ đông lớn. Trong một số trường hợp trong những ngành kinh doanh mà VI Group có kinh nghiệm và có sự hiểu biết sâu sắc, hoặc có đối tác cùng đầu tư phù hợp, VI Group sẵn sàng đầu tư dưới góc độ cổ đông chi phối. Hình thức đầu tư của VI Group rất linh động, dưới nhiều dạng khác nhau: đầu tư mua cổ phần trực tiếp, đầu tư mua cổ phần đảm bảo lợi nhuận, hay mua nợ/trái phiểu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Một khoản đầu tư của VI Group kéo dài từ 4 tới 6 năm.