Trang chủ | Giới thiệu Việt Nam | Liên hệ
English | Vietnamese
 
Trang chủ > Cách thức tiếp cận

Cách thức tiếp cận

VI Group đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp phục vụ phân khúc khách hàng đa số thỏa mãn các điều kiện về nền tẳng kinh doanh vững chắc, có vị thế cạnh tranh chắc chắn, có triển vọng tăng trưởng hấp dẫn và sở hữu một ban điều hành vượt trội. Chúng tôi luôn tuân thủ theo một quy trình đầu tư nghiêm ngặt, cân nhắc triệt để các yếu tố lợi nhuận và rủi ro, bao gồm: đánh giá năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của ngành, thẩm tra doanh nghiệp trên nhiều mảng (tài chính, pháp lý, môi trường, lao động, thuế, v.v…), học hỏi các kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là các chia sẻ về cấu trúc tài chính và các chia sẻ về tổ chức và kinh doanh.

VI Group mong muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư cùng với các đối tác chiến lược biết nghề. Khi nền kinh tế mở của theo các cam kết WTO và khi các tập đoàn lớn thâm nhập Việt Nam, chúng tôi tin rằng chiến lược này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tất cả các bên. Thông qua việc hợp tác cùng đầu tư, trong bất cứ ngành đặc thù nào, VI Group sẽ có cơ hội tiếp cận và tận dụng một nguồn tri thức và kinh nghiệm nhanh hơn và sâu sắc hơn. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa VI Gtroup với các nhà đầu tư tài chính khác.

Một trong những thế mạnh của VI Group là khả năng tập hợp một lượng không nhỏ vốn và tri thức cũng như các nhà điều hành có kinh nghiệm nhờ vào mối quan hệ sâu rộng trong và ngoài nước mà quỹ đã xây dựng sau cả thập kỷ thành lập và phát triển. Thông qua những mối quan hệ này, VI Group có thể hỗ trợ các công ty mà quỹ đầu tư tìm kiếm những cơ hội mở rộng thị trường, phát triển thương mại, học hỏi những kỹ thuật hoặc cách thức quản lý mới để giảm giá thành sản phẩm.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã và đang xây dựng đội ngũ nhân sự đã có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo hiện đã nghỉ hưu hoặc đang theo đuổi một con đường phát triển sự nghiệp ở tầm cao hơn, nhằm mục đích làm cố vấn hoặc thậm chí trực tiếp tham gia điều hành các doanh nghiệp do VI Group đầu tư. Tất cả các khoản đầu tư của VI Group đều được cơ cấu theo hướng mọi thành phần tham gia, như chủ doanh nghiệp, ban điều hành, các nhà đầu tư, đều có lợi ích. Do đó, các chỉ tiêu phát triển và các chương trinh phúc lợi đều được xây dựng rõ ràng theo kế hoạch phát triển của công ty, cũng như theo kế hoạch đầu tư và thoái vốn của VI Group.

Đội ngũ đầu tư của VI Group có nhiệm vụ làm việc sâu sát với ban quản trị công ty nhằm thiết kế ra con đường phát triển cho công ty, đồng thời xác định nhu cầu và cơ cấu vốn tối ưu để phục vụ cho con đường phát triển đó. Thông thường, VI Group sẽ đóng vai trò là thành viên tích cực trong Ban Điều Hành. Tuy nhiên, VI Group ít khi can thiệp vào các quyết định điều hành hàng ngày, bởi chúng tôi hiểu rằng các đại diện ban lãnh đạo cần có sự tin tưởng và giao quyền hợp lý. Trong quan điểm quản lý, chúng tôi mong muốn các lãnh đạo cao cấp phải có thẩm quyền cũng như phải có trách nhiệm đối với bất cứ quyết định nào do họ đưa ra.

Chúng tôi khuyến khích các công ty cân nhắc sử dụng đòn bẩy tài chính ở một chừng mực phù hợp để tạo thêm mức độ và tốc độ tăng trưởng. Việc sử dụng công cụ nợ ở mức độ hợp lý cũng sẽ giúp cho công ty thoát khỏi bẫy suy thoái trong một số điều kiện thị trường nhất định. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích các công ty dành một khoản ngân sách đáng kể cho công tác nghiên cứu phát triển, đầu tư cố định và mua bán sáp nhập các doanh nghiệp trong ngành hoặc trên cùng một chuỗi giá trị. Chúng tôi cũng sẽ cùng làm việc với các công ty để tổ chức và xây dựng các bộ phận quan trọng như: nhân sự (HR), công nghệ thông tin (IT), bán hàng & marketing.