Trang chủ | Giới thiệu Việt Nam | Liên hệ
English | Vietnamese
 
Trang chủ > Đội ngũ

Đội ngũ

Đội ngũ đầu tư của VI Group toàn bộ đều là người Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và ở nước ngoài trong các lĩnh vực đầu tư, tư vấn quản trị, quản lý doanh nghiệp, cũng như có các mối quan hệ sâu rộng trong nước và quốc tế. Đội ngũ của VI Group liên tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư độc đáo và khác biệt, thông qua quá trình phân tích và theo dõi không ngừng các vận động, đánh giá các xu hướng và nghiên cứu các thách thức trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề kinh doanh. Sau đó, chúng tôi hiện thực hóa các cơ sở lập luận cho việc đầu tư thông qua việc chọn lựa các công ty thỏa mãn các tiêu chí sau: (i) có năng lực cạnh tranh, (ii) có vị thế trong ngành, (iii) có ban quản trị xuất sắc. Sau khi đâu tư, chúng tôi dành nhiều thời gian để xây dựng quan hệ gần gũi và tin cậy với các lãnh đạo công ty, hỗ trợ họ tạo dựng và nâng cao các lợi thế cạnh tranh, xây dựng các giá trị tăng trường bền vững về dài hạn, bên cạnh đó, song hành cùng họ để cùng xử lý các thách thức về quản lý khi quy mô công ty trở nên lớn hơn và cùng đối mặt các vấn đề về hoạt động khi các đối thủ cạnh tranh khốc liệt hơn.

Yêu cầu phải tạo giá trị cho một khoản đầu tư trong một thời gian dài đòi hỏi phải có một nền tảng kiến thức ngành sâu sắc và đòi hỏi một bề dày kinh nghiệm về quản lý – điều hành doanh nghiệp. Vì thế, đội ngũ của VI Group được chia ra làm bảy nhóm ngành chính. Các nhân sự của mỗi nhóm ngành này đều có những sự hiểu biết sâu rộng về ngành, bao gồm các xư hướng vận động, các yếu tố tăng trưởng thiết yếu, các khu vực rủi ro và các cơ hội tăng trường tiềm tàng.

  • Hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
  • Bán lẻ
  • Sản xuất công nghiệp
  • Vận tải và dịch vụ logistics
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Công nghệ thông tin, truyền thông và viễn thông