Trang chủ | Giới thiệu Việt Nam | Liên hệ
English | Vietnamese
 
Trang chủ > Tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhằm tạo ra giá trị cổ đông, VI Group tin tưởng vào những ứng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư, những người có thể nhận biết, thẩm định và đàm phán cho các cơ hội đầu tư cũng như hỗ trợ cho đội ngũ điều hành trong việc phát triển các doanh nghiệp mà chúng tôi đầu tư.

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên tiềm năng luôn khát khao tìm hiểu và có khả năng đưa ra những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trong kinh doanh.

Vui lòng gửi đơn xin việc và sơ yếu lý lịch đến jobs@vigroup.com