Trang chủ | Giới thiệu Việt Nam | Liên hệ
English | Vietnamese
 
Trang chủ > Tổng quan về Việt Nam

Tổng quan về Việt Nam

Việt Nam là đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai tại Châu Á trong vòng 7 năm trở lại đây và trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại thế giới (WTO) vào tháng một năm 2007. Để tìm hiểu thêm chi tiết về Việt Nam, xin vui long theo các chỉ dẫn đến các trang web sau:

Tổng quan chung http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
Kinh doanh http://vccinews.com
Tài chính http://www.hsx.vn
Du lịch http://www.vietnamtourism.com