Trang chủ | Giới thiệu Việt Nam | Liên hệ
English | Vietnamese
 
Trang chủ > Giới thiệu

Giới thiệu

VI (Vietnam Investments) Group là một công ty quản lý quỹ đầu tư doanh nghiệp, chuyên đầu tư vào các ngành đang tang trưởng ở Việt Nam. VI Group được thành lập năm 2006 bởi một số cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, khởi nghiệp, và từng giữ các cương vị điều hành - quản lý doanh nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo của VI Group có sự hiểu biết sâu rộng và có một cam kết nghiêm túc đối với thị trường Châu Á nói chung, và với thị trường Việt Nam nói riêng.

Với tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, VI Group tập trung đầu tư vốn vào các doanh nghiệp hàng đầu trên các lĩnh vực, và cùng làm việc sâu sát với ban quản trị của các doanh nghiệp với mục tiêu tăng trưởng, qua đó làm gia tăng giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. Một số cách thức tạo giá trị của VI Group hay áp dụng đối với các công ty mà quỹ đầu tư vào bao gồm: xây dựng chiến lược cạnh tranh, tuyển dụng nhân sự trung cao cấp, tái cấu trúc & cải thiện bộ máy quản lý và hệ thống vận hành, tìm kiếm & giới thiệu các đối tác quốc tế về vốn hoặc thương mại. Ngoài ra, VI Group cũng làm việc với các công ty trong các dự án Mua Bán Sáp Nhập (M&A) hoặc tái tổ chức ngành.

Các nhà đầu tư vào các quỹ do VI Group quản lý rất đa dạng, bao gồm các thành viên sáng lập của quỹ, các quỹ tài trợ giao dục, các quỹ đầu tư phúc lợi quốc gia, các quỹ đầu tư gián tiếp (fund of funds) và các quỹ đầu tư tư nhân của các gia đình danh tiếng và giàu có (family offices). VI Group luôn tìm kiếm để hợp tác hoặc làm việc cùng với các nhà khởi nghiệp xuất chúng, các nhóm quản trị có kinh nghiệm, và với các công ty mà có chung tầm nhìn về việc tạo dựng giá trị bền vững, cũng như chia sẻ triết lý “mọi người cùng thắng” với chúng tôi. Quan điểm đầu tư của VI Group là kiên nhẫn và tập trung xây dựng những giá trị kinh doanh dài hạn. Chúng tôi không chạy theo những mục tiêu ngắn hạn, không cố gắng kiếm lợi dựa trên những rung rắc lên xuống của thị trường. Chúng tôi luôn luôn nắm giữ các khoản đầu tư trong nhiều năm.